انرژی بادی

انرژی بادی

باد پیغام متفاوتی دارد، به آن گوش بده!

انرژی بادی

انرژی بادی یکی از رو به رشدترین فن آوری های انرژی تجدیدپذیر است. استفاده از آن در سراسر جهان رو به افزایش است چراکه هزینه ها را کاهش میدهد. ظرفیت نصب مولدهای بادی در ساحل و دریا روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از نقاط دنیا دارای سرعت باد قوی در ساحل و دریا دارند و از این پتانسیل آزاد میتوان به عنوان یک انرژی مداوم و تمیز برای سالها استفاده شود. میزان انرژی که می تواند از باد برداشت شود، بستگی به اندازه توربین و طول تیغه آن دارد. در نهایت، ظرفیت مزرعه و همچنین بهره وری آن ،وابسته به منطقه شما، توربین بادی و ساختاری است که پروژه شما را پوشش میدهد. F & EPC به عنوان یک سازمان متخصص در این زمینه، قسمت های مختلفی از پروژه های انرژی بادی را ارائه می دهد.

 • امور مالی
  • مبانی امور مالی ساختمانی
  • چگونگی تامین مالی و آماده سازی اسناد برای وام دهندگان
  • انواع تأمین مالی در دسترس و راهبردهای تأمین بودجه
 • مهندسی
  • بررسی اولیه سایت مزرعه بادی
  • مطالعات جغرافیایی
  • امکان سنجی
  • تحلیل اقتصادی
  • طراحی مفهومی
  • طراحی پایه و تفصیلی
  • ساخت و ساز (سایت) نظارت
  • نظارت بر مهندسی و طراحی
  • مهندسی نصب و راه اندازی
  • بهینه سازی و توسعه مزرعه
 • تدارکات
  • مدیریت قرارداد
  • سرعت بخشیدن
  • تماشای بازار جهانی
  • واردات و صادرات و انطباق با مقررات
  • موجودی و مدیریت انبار
  • مدیریت مواد
  • خرید
  • تنوع عرضه کننده
  • کیفیت و بازرسی فروشگاه
  • ترافیک و مدیریت و اجرای طرح
 • ساخت و ساز
  • نصب و راه اندازی زیرساخت ها (توربین های بادی، خطوط انتقال، پست، تعمیر و نگهداری)
  • برنامه ریزی از سایت ساخت و ساز و هماهنگی
  • مدیریت و اجرای طرح و نصب و راه اندازی
  • تست های دستگاه ها و هماهنگی راه اندازی
  • تست های عملکرد و پذیرش
  • مدیریت کیفیت و ایمنی
  • راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری
  • مستندات سایت