تامین تجهیزات

تامین تجهیزات

از ابزار صحیح، برای کار درست، در راه صحیح استفاده کنید

امور مالی

اتوماسیون، الکترونیک و دیجیتال سازی به سرعت در حال رشد است و باعث تغییر شیوه کسب و کارمان می شود. F & EPC از پروژه های شما، سرمایه گذاری هایتان که مرتبط با تکنولوژی باشد به وسیله پیشنهاد امور مالی پروژه ، تجهیزات و راه حل ها ، خدمات مالی و مشاوره ای حمایت می کند. ما این راه حل ها را با تکنولوژ ترکیب می کنیم تا کسب و کار شما را تضمین کنیم. پروژه های خود را با تیمی پوشش دهید و مدیریت کنید که خبره باشند و الگوریتم درستی را تاکنون بارها انجام داده باشند.

 • The مفاهیم اولیه سرمایه مالی
 • • چگونگی تامین امور مالی و آماده سازی مدارک برای وام دهندگان.
 • • انواع امور مالی در دسترس و استراتژی ها برای امنیت منابع مالی
 • • مزایا و معایب استراتژی های مختلف تامین مالی
 • • منابع مالی اختصاصی برای بزرگترین پروژه ها

مهندسی

تمرکز ما بر این است که بهترینمان را در بخش های مختلف قدرت مهندسی و مدیریت به شما ارائه دهیم. تولید برق، انتقال ولتاژ بالا، توزیع قدرت ولتاژ متوسط، توزیع قدرت ولتاژ پایین، اتوماسیون انرژی و شبکه هوشمند، فشرده سازی و توسعه، انرژی تجدیدپذیر و خدمات مهمترین بخش هایی است که ما با موضوعات زیر در مورد آنها کار می کنیم.

 • بررسی اولیه سایت
 • مطالعه امکان سنجی
 • تحلیل اقتصادی
 • طراحی مفهومی
 • طراحی پایه و تفصیلی
 • نصب و پشتیبانی
 • نظارت بر بخش های مختلف پروژه ها (طراحی، نصب و پشتیبانی)
 • مشاوره مدیریت پروژه

تدارکات

تجزیه و تحلیل دقیق، طراحی، زمان بندی، اجرا، حمل و نقل، بودجه بندی، تسریع در بازار و پشتیبانی، کلید اصلی تدارکات ما در راه کسب و کار است. تمام این مراحل توسط کارشناسان خبره تیم های اختصاص داده شده به منظور رضایت مشتری ما در کل سطوح پروژه انجام می شود.

 • مدیریت قرارداد
 • سرعت بخشیدن
 • تماشای بازار جهانی
 • واردات-صادرات و انطباق قانونی
 • انبار و مدیریت انبار
 • مدیریت مواد
 • خرید
 • تنوع عرضه کننده
 • کیفیت و بازرسی فروشگاه

ساخت و ساز

مدیریت ساخت و ساز و راه اندازی پیمانکاران ، اجرا، راه اندازی و بهره برداری در تمام سطوح پروژه در تمام موارد ذکر شده زیر، تخصص ماست.

 • تولید برق
 • انتقال برق
 • توزیع قدرت ولتاژ متوسط
 • توزیع قدرت ولتاژ پایین
 • اتوماسیون انرژی
 • خدمات