درباره ما

ما F & EPC هستیم

ما با شما به سمت توسعه پیش می رویم.

F & EPC

امور مالی، مهندسی، تدارکات و ساخت و ساز

هدف F & EPC ارائه خدمات مدیریت کسب و کار بین المللی به شرکت های تحت قرارداد شامل مواد غذایی، FMCG، نساجی، کارخانه های صنعتی، و غیره است. در عین حال، پتانسیل صادراتی بزرگ ایران و تعداد کمی از شرکت های صادرات حرفه ای، مدیران را به دنبال فعالیت های تجاری خود در بازارهای خارجی به صورت حرفه ای تر با ایجاد شرکت مدیریت صادرات (EMC) که ثبت شده و رتبه بندی شده سازمان تجارت ایران است، هدایت می کند.